DOBROVOLNICTVÍ

Umačkáni dětmi Klíčení

Dobrovolnictví a Evropa


Vázání lan Připomeňme ještě, že dobrovolnictví je též hodně „evropské“ téma – nejde pouze o nějakou anglosaskou libůstku. Formálním východiskem je jistě Bílá kniha o mládeži (přímo oddíl „Dobrovolné aktivity mladých lidí“) a dne 15. listopadu 2004 schválila Rada Evropské unie Usnesení o společných cílech pro Dobrovolné činnosti mládeže a probíhá sběr podkladů pro tvorbu zprávy za ČR.

Dle rozhodnutí Evropské komise (z 3. června 2009) bude rok 2011 vyhlášen „Evropským rokem dobrovolnictví“. Za hlavní priority bylo stanoveno zajišťovat a podporovat:
1. rozvoj podmínek pro dobrovolnictví v Evropě,
2. aktivizace dobrovolnických organizací a zvýšení kvality dobrovolnictví,
3. odměnění a uznání dobrovolnických aktivit,
4. zvýšení povědomí o důležitosti a hodnotách dobrovolnictví.
Přijetí podnětu k udělování „CENY“ by mohlo být zcela konkrétním projevem, který by dokumentoval neformální přístup k obdobným aktivitám.
Autor: Pionýr | tisk | nahoru